/ مساعد المدير المالي / امين الممتلكات

امين الممتلكات

 

 

 

 شرح وظایف امین اموال :

ـ ثبت مشخصات کامل اموال و دارایی ها در دفتر و سیستم کامپیوتری ( در صورت وجود ) بصورت شماره های سریالی ( پلاک اموال ) و نصب شماره مذکور بر روی دارایی .

ـ بازدی دوره ای از اموال واحد بمنظور اطمینان از نگهداری درست و مناسب از دارایی.

ـ تحویل دارایی به اشخاص و نظارت بر امر تغییر و تحولات دارایی

ـ تهیه فرم اموال به تفکیک محل استقرار دارایی و نصب آن در اتاق ها

ـ گزارش دوره ای اموال موجود و پیشنهاد در مورد اموال مورد نیاز آتی

 

 

 

 

 

 


معدل الزيارة: 3022   قيم هذه الصفحة: 0

اشترك في النشرة الإخبارية

إحصاءات الزيارة       اليوم: 76    أمس: 36    هذا الشهر: 131    حتى الآن: 1044564