/ مساعد المدير المالي / حسابداری

حسابداری

 

  

شرح وظایف حسابداری:

-امورات مربوط به صدورچک
ـ دریافت
ـ پرداخت
ـ رسیدگی اسناد
ـ ثبت حسابداری
ـ صدور اسناد
ـ تراز ماهیانه
ـ پرداخت حقوق کارکنان و اعضای هیات علمی
ـ پرداخت بیمه به سازمان تامین اجتماعی
ـ مالیات به دارایی
ـ پرداخت انواع وام ها از جمله وام ضروری
ـ ودیعه مسکن
ـ خرید مسکن
ـ صندوق رفاه و ...
ـ دریافت صورت حساب های بانکی و فعالیت های موجود ماهیانه حسابها
ـ انجام کلیه امورات حسابداری
ـ حقوق و دستمزد مراکز دهلران ، آبدانان ، مهران و تهیه تراز ماهیانه و کلیه امور مربوطه و همچنین ارسال تراز ماهیانه واحد و مراکز به سازمان مرکزی و منطقه 11 .

ـ بررسی حساب های شهریه
ـ در آمد
ـ تعیین در آمد و هزینه.

کنترل و ثبت حسابهای فی مابین ـ سازمان مرکزی و واحد های دیگر و مناطق و مناطق 11 و ....

ثبت دفاتر رورنامه کل ـ بایگانی تمام اسناد مالی و نگهداری آنها ـ نظارت بر امورات انبار ـ اموال ـ کار پردازی و خدمات دانشجویی ژتون ـ امور تغذیه و ...

ـ بررسی حساب فی مابین با صندوق رفاه و ...

 

 

 

 

 


معدل الزيارة: 3000   قيم هذه الصفحة: 3

اشترك في النشرة الإخبارية

إحصاءات الزيارة       اليوم: 65    أمس: 73    هذا الشهر: 667    حتى الآن: 1035700